เนื่องจากว่า จะไปไหน ไหว้พระ จุดธูป ลอยกระทง เจอผี กลัวผี(เริ่มน่ากลัวแฮะ...) ทุกครั้งที่เราจะเริ่มสวดมนต์ ทุกคนก็จะเริ่มด้วย  "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ"


แต่ทว่า คนส่วนมาก ไม่ได้รู้เลยว่า ที่มาของ 

"นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ"

       ไม่ได้มาจากการสวดของพระพุทธเจ้า แต่เป็นการเรียกหว่านอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าจากผู้มีบารมี กล้าแกร่งในยุคนั้น ถึง 5 คน(เป็นคนมั้ยหว่า.....)ด้วยกัน เรื่องราวเป็นอย่างไร ลองอ่านแล้ว เอาไปทดสอบอาจารย์พุทธศาสนาประจำโรงเรียนเล่นๆได้เลย ครับ....( ผมลองแล้ว ท่านไม่ทราบอะนะ.....)

 


 

 

            มีเรื่องเล่าว่า ณ แดนหิมวันต์ประเทศ มีเทือกเขาชื่อว่า สาตาคิรี เป็นที่ร่มรื่น รมณียสถาน เป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ที่เป็นภุมเทพยดา อันมีนามตามที่อยู่ว่า สาตาคิรียักษ์

 

มีหน้าที่เฝ้าทางเข้าหิมวันต์ ทางทิศเหนือ เป็นบริวารของท้าวเวสสุวัณ สาตาคิรียักษ์ได้มีโอกาสสดับ พระสัทธรรมจากพระบรมศาสดา จนมีจิตเลื่อมใสศรัทธา เปล่งคำยกย่องบูชาด้วยคำว่า

"นะโม" หมายถึง พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นใหญ่กว่า มนุษย์ เทพยดา พราหมณ์ มาร ยักษ์ และสัตว์ทั้งปวง

              กล่าวฝ่ายอสุรินทราหู เมื่อได้สดับพระเกียรติศัพท์ ของพระบรมศาสดา ก็มีจิตปรารถนา ที่จะได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาบ้าง แต่ด้วยกายของตนใหญ่โตเท่ากับโลก จึงคิดดูแคลน พระบรมศาสดา ว่า มีพระวรกายเล็กดังมด จึงอดใจรั้งรออยู่ พอนานวันเข้า พระเกียรติคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ยิ่งขจรขจายไปทั้งสามโลก จนทำให้อสุรินทราหูอดรนทนอยู่มิได้ จึงเหาะมาในอากาศ ตั้งใจว่าจะร่ายเวทย่อกาย เพื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอฟังธรรม แต่พอมาถึงที่ประทับ อสุรินทราหู กลับต้องแหงนหน้าคอตั้งบ่า เพื่อจะได้ทัศนาพระพักตร์พระบรมศาสดา

พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงพระสัทธรรม ชำระจิตอันหยาบกระด้าง ของอสุรินทราหู ให้มีความเลื่อมใสศรัทธา แสดงตนเป็นอุบาสกผู้ถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิต แล้วกล่าวสรรเสริญพระบรมศาสดาว่า

"ตัสสะ" แปลว่า ขอบูชา ขอนอบน้อม ขอนมัสการ


             เมื่อครั้งที่ท้าวจาตุมหาราช ทั้ง ๔ ผู้ดูแลปกครองสวรรค์ชั้นแรก มีชื่อเรียกว่า ชั้น กามาวจร มีหน้าที่ปกครองดูแลประตูสวรรค์ทั้ง ๔ ทิศ พร้อมบริวาร ได้พากันเข้ามาเฝ้าพระบรมศาสดา แล้วทูลถามปัญหา พระบรมศาสดา ทรงแสดงธรรมตอบปัญหา แก่มหาราชทั้งสี่พร้อมบริวาร จนยังให้เกิดธรรมจักษุแก่มหาราชทั้งสี่ และบริวาร ท่านทั้ง ๔ นั้น

จึงเปล่งคำบูชาสาธุขึ้นว่า "ภะคะวะโต"  แปลว่า พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นผู้จำแนกธรรมอันยิ่ง อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

อะระหะโต เป็นคำกล่าวสรรเสริญ ของท้าวสักกะเทวราช เจ้าสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น ท่านสถิตอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ท้าวสักกะเทวราช ได้ทูลถามปัญหา แด่พระผู้มีพระภาค พระพุทธองค์ทรงตรัสปริยายธรรม และ ทรงตอบปัญหา จนทำให้ท้าวสักกะเทวราช ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็นพระโสดาปัตติผล จึงเปล่งอุทานคำบูชาขึ้นว่า

"อะระหะโต" แปลเป็นใจความว่า อรหันต์ เป็นผู้ไกลจากกิเลส ไกลจากเครื่องข้องทั้งปวง

 

             "สัมมาสัมพุทธัสสะ" เป็นคำกล่าวยกย่องสรรเสริญ ของท้าวมหาพรหม หลังจากได้ฟังธรรม จนบังเกิดธรรมจักษุ จึงเปล่งคำสาธุการ "สัมมาสัมพุทธัสสะ"

หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยพระองค์เอง ทรงรู้ดี รู้จริง รู้ยิ่ง กว่าผู้รู้อื่นใด

 

 

 

 

รวมเป็นบทเดียวว่า "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ"แปลโดยรวมว่า ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ นั้นเองครับ

 

ที่มา ตำนานพระปริตร โดย ผู้จัดการออนไลน์ 7 มิถุนายน 2545 cited at http://board.palungjit.com/showthread.php?t=96537 โดยคุณ ลีลาวดี ครับ .....

edit @ 13 Nov 2008 12:08:15 by Openbook

edit @ 17 Nov 2008 07:14:22 by Openbook

Comment

Comment:

Tweet

#82 By (2.136.10.58|148.251.91.38, 2.136.10.58) on 2015-04-08 14:00

#81 By (2.136.10.58|148.251.91.38, 2.136.10.58) on 2015-04-08 13:59

#80 By (2.136.10.58|148.251.91.38, 2.136.10.58) on 2015-04-08 13:59

#79 By (190.105.224.37|178.63.0.194, 190.105.224.37) on 2015-04-06 02:37

#78 By (190.105.224.37|178.63.0.194, 190.105.224.37) on 2015-04-06 02:36

#77 By (190.105.224.37|178.63.0.194, 190.105.224.37) on 2015-04-06 02:35

#76 By (85.74.152.249|148.251.91.38, 85.74.152.249) on 2014-09-18 18:12

#75 By (117.211.83.18|148.251.92.48, 117.211.83.18) on 2014-07-13 23:52

#74 By (117.211.83.18|148.251.92.48, 117.211.83.18) on 2014-07-13 23:51

#73 By (117.211.83.18|148.251.92.48, 117.211.83.18) on 2014-07-13 23:50

Hello! gcekgkb interesting gcekgkb site! I'm really like it! Very, very gcekgkb good!

#72 By (101.53.114.58|101.53.114.58) on 2014-02-07 03:56

Hello! geecgdf interesting geecgdf site! I'm really like it! Very, very geecgdf good!

#71 By (65.255.81.81|65.255.81.81) on 2014-02-07 03:56

Hello! kfeffec interesting kfeffec site! I'm really like it! Very, very kfeffec good!

#70 By (92.255.171.59|92.255.171.59) on 2014-02-07 03:56

Hello! ekbgdde interesting ekbgdde site! I'm really like it! Very, very ekbgdde good!

#69 By (183.140.167.67|183.140.167.67) on 2014-01-31 08:56

Hello! gadgdde interesting gadgdde site! I'm really like it! Very, very gadgdde good!

#68 By (178.79.141.86|178.79.141.86) on 2014-01-31 08:56

Hello! keaaaag interesting keaaaag site! I'm really like it! Very, very keaaaag good!

#67 By (106.186.29.77|106.186.29.77) on 2014-01-31 08:56

ขอบคุณค่ะ

#66 By นิว (103.7.57.18|61.90.13.69) on 2013-05-30 18:22

Very nice site!

#65 By uyyprypt (103.7.57.18|85.132.19.152) on 2013-04-12 13:07

Hello! eegekeg interesting eegekeg site! I'm really like it! Very, very eegekeg good!

#64 By uoywurro (103.7.57.18|222.230.116.125) on 2013-04-12 13:04

Hello! gfacfdd interesting gfacfdd site! I'm really like it! Very, very gfacfdd good!

#63 By rpoiopro (103.7.57.18|213.82.45.148) on 2012-11-23 01:15

Hello! ckffead interesting ckffead site! I'm really like it! Very, very ckffead good!

#62 By riorpupi (103.7.57.18|217.193.163.70) on 2012-11-21 05:30

Very nice site!

#61 By iryowuiy (103.7.57.18|202.177.214.93) on 2012-06-08 04:11

Hello! cbceckb interesting cbceckb site! I'm really like it! Very, very cbceckb good!

#60 By iyoreter (103.7.57.18|203.142.70.70) on 2012-06-08 04:09

Hello! beedade interesting beedade site! I'm really like it! Very, very beedade good!

#59 By iueitruu (103.7.57.18|202.84.44.118) on 2012-05-17 04:02

ตามประสบการณ์ เคยโดนผีอำบ่อยๆ ก็จะสวดคาถาชินบัญชร ผีก็ไม่ยอมออก แล้วผีบอกไม่กลัว จนเราต้องสวดนโมตัสสะ ผีถึงกลัว ตอนหลัง ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไร นโมตัสสะ ขอพรพระพุทธเจ้า แล้วจะดี

#58 By ศุ (103.7.57.18|110.171.58.55) on 2012-05-03 10:26

good

#57 By pu (101.51.172.192) on 2012-01-15 11:55

comment2, camel cigarette logo, finpecia, propecia, generic effexor, meridia reviews, ambien, camel cigarette girl, xenical, cheap lipitor, camel cigarette picture, cheap mg xenical, buy nexium, valium vs clonazepam, lexapro inceasing anxiety, effexor and menapause, ld valium, propecia, cowboy cigarettes, valium, cafergot, alternative prednisone, prednisone info, bad side effects of prednisone, buy meridia, menthol cigs, prednisone and diabetes, order prednisolone, neurontin addictive, success stories with meridia, best price for vermox, danger lipitor, purchase prednisone, nexium, lexapro discontinuation, camel cigarettes, cost of levaquin, cheap washington cigarettes, xanax dosages, order prednisone, nexium and the heart, cafergot dosing, effexor migraines reducing medication, international cigarettes, xenical, lipitor and breastfeeding, prednisone 20 mg, cheapest propecia,

#56 By lorazepam 4mg pill (202.9.99.194) on 2010-10-20 02:07

comment1, adult dating swingers uk, Discount Cigarettes, acomplia mexico, cialis, free dating services, gay me dating,

#55 By free adults dating (78.138.136.119) on 2010-10-19 12:53

comment4, adult dating, order cialis, free winnipeg online dating, cost low viagra, Cigarettes, Cialis, acomplia 20mg usage, free adult dating sites, Dating Sites, buy adipex, Cialis, viagra cialis levitra, rimonabant, kansas sex dating, discreet lesbian dating services, phentermine.com, generic levitra, Gay Dating,

#54 By viagra for women (216.225.158.65) on 2010-10-19 08:16

comment6, website about online dating, canadian cigarettes, Viagra, hawaii adult dating, Dating Sites, rimonabant, Sex Dating, Dating Services, diet free phentermine pill,

#53 By vardenafil levitra (184.154.97.90) on 2010-10-19 05:17

comment4, pharmacy viagra, Adult Dating, cheap cialis, Online Dating, Discount Cigarettes, viagra 50 mg, Cigarettes, Cialis, adipex, viagra, minneapolis sex dating, Levitra, Phentermine,

#52 By adult sex dating (210.105.3.131) on 2010-10-19 03:49

comment1, adult dating services, newport cigarettes coupons, levitra generic cialis, buy acomplia, buy cialis, buy levitra, gay dating free,

#51 By cialis.com, (195.62.115.62) on 2010-10-19 02:18

s1TLzl <a href="http://msesdhgnsdrq.com/">msesdhgnsdrq</a>, [url=http://dlimkufcwsze.com/]dlimkufcwsze[/url], [link=http://qgzcqfmtjuul.com/]qgzcqfmtjuul[/link], http://uwpngwlovwwt.com/

#50 By yehcqhbufd (216.225.158.65) on 2010-10-17 16:54

comment5, Accutane, 4you.com buy cialis.medical link, generic valium and alert, cheap propecia, Phentermine,

#49 By viagra soft tabs 10 pills (195.226.254.210) on 2010-10-13 08:27

dtPhYt <a href="http://mlbxtqoejtwy.com/">mlbxtqoejtwy</a>, [url=http://gtnksfjdzfmk.com/]gtnksfjdzfmk[/url], [link=http://saedgaikslns.com/]saedgaikslns[/link], http://hqcehkjfmutw.com/

#48 By bbihiofm (216.225.158.65) on 2010-10-11 16:32

comment4, acomplia 120 pills, viagra by mail,

#47 By Viagra (82.102.0.66) on 2010-10-11 01:16

comment2, buy adipex-p, generic nexium, klonopin drug dosage, viagra super active 120 pills, buy alprazolam overnight, cialis cialis.asp zebrahaifa.com, Doxycycline, Valium, effects prednisone side, complications of lipitor, Propecia, acomplia, ambien cr overdose, reductil, cialis, Meridia, cheap drug retin tramadol viagra, rimonabant,

#46 By diet drug meridia (193.137.203.231) on 2010-10-10 15:26

comment6, levitra 2 pills, free dating on line, köp propecia, order doxycycline, mortgage life insurance, acomplia, ultram köp, direct auto insurance, cafergot drug, alternative health insurance, herbal medicine, propecia results, tetracycline, home insurance maryland, acomplia,

#45 By replica watches index (140.142.35.133) on 2010-10-10 10:37

comment1, antabuse no online prescription, Nexium, Alprazolam, cialis pills generic, zolpidem.com, Cialis, lipitor risks, cialis viagra vs, get propecia, acomplia in usa, Ambien, Cialis, 1 meridia order, levaquin, Viagra, rimonabant.com, clomid progesterone,

#44 By cialis comment info personal remember (194.50.163.246) on 2010-10-10 02:26

comment3, cheap lasix, order antabuse, accutane ipledge, pill viagra, Zolpidem, cialis, Prednisone, viagra, cheap valtrex, acomplia, purchase ambien without a prescription, meridia, Retin-A, 750 levaquin, Viagra, rimonabant online pharamcy,

#43 By phentermine (170.146.35.244) on 2010-10-09 16:35

comment5, Adipex, drug information lasix, antabuse, nexium, klonopin deaths, lexapro coupon, order accutane, alprazolam without prescription, cialis, zolpidem, canada cialis, dog prednisone, acomplia.com, ambien, Reductil, generic meridia 2, Retin-A, levaquin, Clomid,

#42 By rimonabant 20 mg (196.35.158.183) on 2010-10-09 03:57

comment1, drug test results to adipex, lasix, foreign alprazolam, Prednisone, Valtrex, Ambien, Cialis, levaquin 750mg, clomid 25 mg,

#41 By cheap nonprescription viagra (118.102.222.204) on 2010-10-08 23:11

comment2, Acomplia, buy viagra,

#40 By Viagra (198.185.241.254) on 2010-10-08 04:41

comment2, Alprazolam, zolpidem buy online, doxycycline, Phentermine, Retin-A, 20mg of rimonabant,

#39 By no prescription fedex valium (208.40.165.206) on 2010-10-08 02:03

comment1, 500 antabuse cheap generic mg online order, generic viagra, alprazolam brand name, cialis 5 mg, antibiotic doxycycline, lipitor headaches, Cialis, meridia capital, Levaquin, rimonabant 20mg,

#38 By acomplia treatment (41.215.233.146) on 2010-10-07 23:30

comment4, acomplia, levitra viagra,

#37 By online drugstores and viagra (203.162.131.204) on 2010-10-07 18:30

comment2, acomplia, Viagra,

#36 By acomplia miracle diet pill (62.243.129.218) on 2010-10-07 09:45

comment2, acomplia, Viagra,

#35 By acomplia miracle diet pill (85.14.98.150) on 2010-10-07 09:44

comment4, camel cigarettes ad, number 1 free dating, minoxidil retin a, cheap levitra, acomplia online, köpa ultram,, cialis, diflucan, levaquin tendons, cialis, lasix fluid pill, marlboro cigarette ads,

#34 By camel cigarettes (83.137.56.69) on 2010-10-05 18:37

QOpeCX <a href="http://igpffjegeoxk.com/">igpffjegeoxk</a>, [url=http://iyvwjwscejmi.com/]iyvwjwscejmi[/url], [link=http://jlsbkhjjnkyk.com/]jlsbkhjjnkyk[/link], http://ozktjddhlimb.com/

#33 By syxcooi (178.162.191.91) on 2010-10-05 16:05